Aparat słuchowy Bernafon

Badania słuchu u dorosłych

W naszych gabinetach u osób dorosłych wykonujemy, różne badania słuchu. Badania, poprzedzone są otoskopowaniem uszu, w celu oceny drożności przewodu słuchowego, stanu błony bębenkowej oraz czy nie ma przeciwwskazań do przeprowadzenia badania. Podstawowym badaniem, pozwalającym określić poziomu słuchu jest audiometria tonalna. Kolejnym, uzupełniającym audiometria impedancyjna za pomocą, której określamy stan ucha środkowego.

Badania słuchu u dzieci

Badania słuchu u dzieci, uzależnione są od ich wieku. Naszym najmłodszym pacjentom możemy, wykonać badanie audiometrii impedancyjnej – pozwalające na weryfikację stanu ucha środkowego. Badanie to wykonuje się, bez współudziału osoby badanej i przeznaczone jest dla osób w każdym wieku. Dzieciom trochę starszym, z którymi można współpracować, od ok. 7-8 lat można wykonać badanie audiometrii tonalnej, pozwalające określić poziom słyszenia dźwięków. Żeby badanie było wiarygodne, powinno ono być powtórzone po kilku, kilkunastu dniach. Dla dzieci od 10-12 lat można przeprowadzać badanie audiometrii słownej, w celu sprawdzenia, jak dziecko \ rozumie słowa przy danym poziomie dźwięku.

Rodzaje badań audiometrycznych:

Audiometria tonalna (przewodnictwo powietrzne i kostne)

Badanie to wykonywane jest przez słuchawki oraz wibrator kostny. Pozwala ono, na wyznaczenie progów słuchowych, w zależności od badanej częstotliwości. Po przeprowadzonym badaniu, uzyskujemy audiogram, będący informacją o stanie słuchu. Audiogram jest podstawą dla lekarza laryngologa, do wystawienia dokumentów, dla pacjenta starającego się o dofinansowanie z NFZ do aparatu słuchowego.

Audiometria słowna

Pozwala na ocenę zrozumiałości mowy, przy danym natężeniu sygnału, na ocenę przenoszenia informacji przez układ słuchowy oraz możliwość weryfikacji przetwarzania informacji w ośrodkowym układzie nerwowym.