Badania słuchu u dorosłych

Istnieje wiele różne rodzajów testów słuchu oceniających określone części układu słuchowego oraz specjalistyczne testy słuchu.

Przed samym badaniem protetyk słuchu przeprowadzi również wizualne badanie kanałów słuchowych i błony bębenkowej za pomocą otoskopu. Pozwoli to określić, czy na przykład woskowina, przyczynia się do utraty słuchu.

Podstawowy test słuchu obejmuje audiometrię tonalną oraz badanie przewodnictwa kostnego. W badaniu audiometrii tonalnej zostanie określony próg słuchu. Wynik tego badania to audiogram czyli wykres informujący, przy jakim natężeniu dźwięku dla danej częstotliwości zaczynają być słyszalne dźwięki. Jest to informacja przydatna do określenia stopnia ubytku słuchu, ale także częstotliwości najbardziej dotkniętych niedosłuchem. Badanie przewodnictwa kostnego pozwoli nam zweryfikować działanie ucha środkowego. Wyniki te pozwolą protetykowi słuchu ocenić zdolność słyszenia.

Kolejnym badaniem, uzupełniającym diagnostykę narządu słuchu jest audiometria impedancyjna niezwykle przydatna w diagnozie wysiękowego zapalenia ucha środkowego, otosklerozy, obecności nadmiernego odczuwania przyrostu głośności.

Osobom dorosłym, po 50 roku życia zalecamy, wykonanie raz do roku profilaktycznego badania słuchu.