Jeśli podejrzewasz, że masz ubytek słuchu, skorzystaj z porady, wykwalifikowanego protetyka słuchu. Testy słuchu są proste, bezbolesne i bezpłatne.

Audiometria tonalna (przewodnictwo powietrzne i kostne)

Badanie to wykonywane jest przez słuchawki oraz wibrator kostny. Pozwala ono, na wyznaczenie progów słuchowych, w zależności od badanej częstotliwości. Po przeprowadzonym badaniu, uzyskujemy audiogram [rysunek poniżej], będący informacją o stanie słuchu. Audiogram jest podstawą dla lekarza laryngologa, do wystawienia dokumentów, dla pacjenta starającego się o dofinansowanie z NFZ do aparatu słuchowego.


Audiogram przedstawia w formie graficznej stan słuchu przebadanej osoby w zależności od częstotliwości. Badanie wykonywane jest dla przewodnictwa powietrznego dla częstotliwości 250 Hz do 8000 Hz. Kolor czerwony odnosi się do ucha prawego a kolor niebieski do ucha lewego. Wynik audiometrii tonalnej, ma charakter subiektywny, oznacza to że wynik zależy od naszych odpowiedzi a poziom słuchu porównywany jest do słuchu osób prawidłowo słyszących dla danej częstotliwości.

Po wykonaniu badania słuchu, jego wynik jest z pacjentem szczegółowo omawiany. W przypadku stwierdzonego niedosłuchu przedstawiamy również możliwości dalszej rehabilitacji.

Audiometria słowna

Pozwala na ocenę zrozumiałości mowy, przy danym natężeniu sygnału. Ocena przenoszenia informacji przez układ słuchowy oraz możliwość weryfikacji przetwarzania informacji w ośrodkowym układzie nerwowym ma znaczenie w ocenie zdolności do komunikacji . Wyniku badania zostają wykreślone krzywe rozumienia dla poszczególnych natężeń sygnału mowy.
W przypadku osób z niedosłuchem badanie to, może pomóc w ocenie korzyści w rozumieniu mowy po założeniu aparatów słuchowych. Wykorzystywane jest także w diagnostyce zawrotów głowy, zaburzeniach równowagi.

W przypadku dzieci audiometria mowy pomocna jest w diagnozie zaburzeń koncentracji, wadach wymowy, oraz zaburzeniach przetwarzania słuchowego. Badanie może być przeprowadzane od ok. 6 roku życia. Warunkiem jest możliwość współpracy osoby badanej z protetykiem słuchu.


Audiometria impedancyjna

Badanie to możne być przeprowadzone zarówno u osób dorosłych jak i u dzieci. Pozwala one na obiektywną (bez aktywnego udziału Pacjenta) weryfikację stanu ucha środkowego.
To badanie pozwala ocenić :

  • ruchomość błony bębenkowej
  • objętość kanału słuchowego
  • ciśnienie w uchu środkowym
  • kształt tympanogramu może odpowiadać różnym zaburzeniom związanym z uchem środkowym

W trakcie tego badania można wykonać również zbadać odruchy mięśnia strzemiączkowego, które to są funkcjami ochronnymi komórek słuchowych.

Badanie otoemisji akustycznej

Badanie otoemisji akustycznej oparte jest na rejestrowaniu bardzo cichych sygnałów akustycznych, które powstają w uchu wewnętrznym w ślimaku. W tym narządzie znajdują się m. in. komórki słuchowe zewnętrzne. Czuła sonda umieszczana w uchu osoby badanej rejestruje te sygnały. Badanie to umożliwia ocenę aktywnych procesów ocenę pracy ślimaka biorącego udział w przetwarzaniu energii mechanicznej w elektryczną. Do zarejestrowania otoemisji wymagane jest prawidłowe funkcjonowanie ucha środkowego. Fakt zarejestrowania sygnału otoemisji świadczy o sprawnym działaniu komórek słuchowych.

W naszych punktach możemy wykonać otoemisje DPOAE. W wyniku badania otrzymujemy informacje w postacie DP-gramu [rys.] Zarejestrowanie otoemisji dla danej częstotliwości pozwala nam wnioskować o prawidłowym działaniu komórek słuchowych w badanym przedziale do 40 dB HL.

Rys. Przykładowy wynik badania otoemisji

Kiedy zalecane jest przeprowadzenia badania:

  • niemowlęta – badanie przesiewowe, powtórne badanie
  • dzieci – obiektywne badanie (bez udziału dziecka) – pomocne diagnozie niedosłuchu
  • ocena stanu komórek słuchowych w ślimaku
  • po przyjęciu leków ototoksycznych
  • przy występujących szumach usznych
  • choroba Meniera, neuropatia

Badanie nie może być wykonywane po płukaniu ucha. Należy odczekać przynajmniej 2 dni.

Istotne jest żeby pacjent nie był przeziębiony w trakcie badania - może to uniemożliwić otrzymanie wiarygodnych wyników.

Audiometria nadprogowa - próba SISI

Badanie określające wrażliwość na krótkie przyrosty natężenia dźwięku. Zalecane jest w diagnostyce uszkodzenia ślimaka w uchu wewnętrznym.

Osoby zainteresowane badaniem słuchu, zapraszamy do zapisania się pod podanymi numerami telefonu: 608 045 554 lub 608 045 525.